Projekt - zgłoszony przez posłów PO - przewiduje, że żołnierzy można by tam wyznaczać na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopni generałów lub admirałów "w szczególnie uzasadnionych przypadkach", maksymalnie do 65. roku życia.

Obecnie wszyscy żołnierze zawodowi podlegają obligatoryjnemu zwolnieniu ze służby wojskowej po osiągnięciu 60 lat. "Projektowane rozwiązanie pozwoli wykorzystywać, na potrzeby Sił Zbrojnych, rozległą wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie pełnienia służby przez żołnierzy" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt, którym zajmie się komisja, zawiera także m.in. propozycje kompleksowych rozwiązań w zakresie pomocy dla rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej i wykonywaniem zadań służbowych.

Ustawowe zagwarantowanie szerszej pomocy rodzinom żołnierzy, którzy poniosą śmierć w wyniku obrażeń odniesionych na misji, już po powrocie do kraju zapowiadano jesienią ub.r. Konieczność zmian przepisów unaoczniła wówczas głośna w mediach sprawa żołnierza, który zmarł w szpitalu po długiej hospitalizacji. Mężczyzna doznał obrażeń w Afganistanie, gdy pod pojazdem którym kierował, eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty, tzw. IED (Improvised Explosive Device). (PAP)

ktl/ itm/ jra/