Czy bank może odmówić zwrotu przekazanej pensji

Dokonując przelewu wynagrodzenia za pracę jednemu z pracowników, firma wskazała mylny rachunek bankowy. W efekcie pieniądze trafiły na konto innej osoby, a pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za luty. Pracodawca zwrócił się do banku o zwrot mylnie przekazanej kwoty wynagrodzenia, ale z uwagi na brak dyspozycji posiadacza rachunku bank odmówił takiej operacji. Czy słusznie?

Czy zgoda pracownika musi być pisemna

Wskutek błędu jeden z pracowników otrzymał zawyżone wynagrodzenie za pracę. Po rozmowie z pracodawcą zadeklarował ustnie zwrot nienależnej kwoty w formie potrącenia jej z wynagrodzenia za następny miesiąc. Czy w takiej sytuacji konieczne jest pismo pracownika?

Czy można odliczyć pensję wypłaconą z góry

Pracownik otrzymał za miesiąc luty pełne wynagrodzenie. Po wypłacie pensji skorzystał z trzech dni urlopu bezpłatnego. Czy pracodawca musi odliczyć nienależną kwotę wynagrodzenia w miesiącu marcu?

Czy można zakwestionować żądanie pracodawcy

W styczniu i lutym pracownik otrzymał na rachunek bankowy wynagrodzenie wyższe o 750 zł. Potraktował to jako zapowiadaną podwyżkę, o której mówiono w firmie na koniec minionego roku. Po wypłacie lutowej pensji zorientowano się jednak, że wynagrodzenie pracownika zostało błędnie naliczone. Pracodawca wystąpił do niego o zwrot nienależnej kwoty. Czy pracownik, może się bronić tym, że nie wiedział, że ta kwota mu nie przysługuje i już ją wydał?

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na potrącenie

Pracodawca wypłacił pracownikowi zawyżone wynagrodzenie, przyjmując omyłkowo za podstawę wyższe normy sprzedażowe wypracowane przez niego w styczniu zamiast niższych norm z lutego. W wyniku korekty wynagrodzenia po stronie pracownika powstała nadwyżka w kwocie 1 tys. zł. Czy musi on wyrazić zgodę na jej potrącenie z następnej pensji?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy firma może żądać zwrotu pensji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.