W tym roku rolnicy po raz ostatni będą mogli ubiegać się o renty strukturalne – świadczenia przyznawane ze środków UE w zamian za przekazanie gospodarstwa m.in. członkom rodziny. Ogłoszeniem naboru są zainteresowani nie tylko rolnicy pragnący przekazać swoje grunty rolne sąsiadom, ale także młodzi rolnicy pragnący przejąć gospodarstwa od rodziców.

– Od kilku miesięcy rolnicy czekają na rozpoczęcie przyjmowania wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tego czasu nie mogą przekazać gospodarstw następcom, bo inaczej stracą prawo do świadczeń – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Według Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rozpoczęcie przyznawania rent będzie możliwe dopiero w drugiej połowie tego roku. O takie świadczenia będzie mogło się ubiegać około 6 tys. osób. Rządowi udało się w styczniu przekonać Komisję Europejską, aby zaakceptowała zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Umożliwią one wypłatę unijnej pomocy na zagospodarowanie dla młodych osób, którzy przejmą gospodarstwo rolne od rolników starających się o renty.