Można upoważnić inną osobę do odbioru swojego wynagrodzenia. Pełnomocnictwo musi posiadać również małżonek pracownika. W wyjątkowych sytuacjach można mu jednak wypłacić pensję nawet wbrew woli zatrudnionego.

Czy pełnomocnik może odebrać pensję

Pracownik pobiera wynagrodzenie w formie gotówkowej. Ponieważ przez kolejne dwa miesiące będzie przebywał za granicą, upoważnił swojego kolegę z pracy do odbioru wynagrodzenia. Czy jest to dopuszczalne?

Czy pracownik może żądać ponownej wypłaty pensji

Pracodawca wypłacił wynagrodzenie żonie pracownika, która nie posiadała pisemnego upoważnienia męża, lecz powoływała się na istnienie wspólności majątkowej. Zdaniem pracownika nie otrzymał on od żony żadnych pieniędzy. Czy w tej sytuacji może dochodzić od pracodawcy wypłaty tego samego wynagrodzenia?

Czy można odebrać pensję nieobecnego męża

Pracownik od miesiąca przebywa za granicą. Czy pracodawca może wypłacić pensję do rąk jego małżonka, jeżeli nie posiada on pisemnego upoważnienia?

Czy można wypłacić pensję małżonkowi w separacji

Pracownik został tymczasowo aresztowany, a po wypłatę jego pensji zgłosiła się żona. Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie do jej rąk, jeśli małżonkowie pozostają w separacji?

Czy sąd może decydować o odbiorze wynagrodzenia

Małżonek pracownika przedłożył pracodawcy postanowienie sądu nakazujące wypłatę do jego rąk połowy wynagrodzenia za pracę. Po kilku miesiącach okazało się, że strony są w separacji i zamierzają się rozwieść. Czy pracodawca musi nadal respektować orzeczenie sądu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może odebrać pensję pracownika.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.