Tylko 3 proc. uczestników wszystkich szkoleń współfinansowanych przez UE stanowią osoby niepełnosprawne. Najwięcej środków z UE na ich aktywizację otrzyma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tzw. projektów systemowych, o które PFRON nie musi ubiegać się w konkursach, do 2013 roku zostanie wydane 90 mln euro.

Natomiast w konkursach ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy projekty szkoleń dla niepełnosprawnych są traktowane marginalnie.

– Niepełnosprawni, jeżeli stworzy im się odpowiednie warunki, chcą uczestniczyć w szkoleniach. Problem w tym, że nie możemy ich szkolić. Nasze projekty odpadają w konkursach, mimo że uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną – mówi Joanna Kramarz, prezes Fundacji Vis Maior.

Zdaniem Bartosza Mioduszewskiego z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, przyczyną jest to, że oferta szkoleń dla niepełnosprawnych jest droższa od standardowych kursów.

Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, podkreśla natomiast, że bardzo wiele zależy od podejścia ekspertów rozpatrujących wnioski o dofinansowanie. Z kilkunastu bardzo podobnych projektów złożonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w różnych województwach, a przewidujących tworzenie centrów aktywizujących niepełnosprawnych, dofinansowanie otrzymały tylko dwa.