Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce, aby województwa ogłaszały unijne konkursy dedykowane tylko osobom niepełnosprawnym. Zwiększy to ich dostęp do szkoleń.
Tylko 3 proc. uczestników wszystkich szkoleń współfinansowanych przez UE stanowią osoby niepełnosprawne. Najwięcej środków z UE na ich aktywizację otrzyma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tzw. projektów systemowych, o które PFRON nie musi ubiegać się w konkursach, do 2013 roku zostanie wydane 90 mln euro.
Natomiast w konkursach ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy projekty szkoleń dla niepełnosprawnych są traktowane marginalnie.