Rodzice, którzy wychowują dzieci w wieku 20 miesięcy – 4 lata zyskają zachętę do legalnego zatrudnienia niani – wynika z przedstawionej w tym tygodniu wersji założeń ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Przygotowało je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wczoraj zajmował się nimi Komitet Stały Rady Ministrów. Ustawa ma wejść w życie już w IV kwartale tego roku.

– Chcemy ułatwić młodym osobom powrót do pracy i zalegalizować pracę niań. Przecież pracując w szarej strefie, nie mają prawa do żadnych świadczeń – mówi DGP Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Niania dla pracujących

Ministerstwo proponuje, aby:

● rodzice chcący zatrudnić nianię podpisywali z nią tzw. umowę uaktywniającą – określi obowiązki, czas i miejsce opieki, będzie zawierana do ukończenia przez dziecko czterech lat i traktowana jak umowa zlecenia,

● umowa była rejestrowana w gminie,

● opiekę mogli zlecać jedna lub więcej rodzin – w jednej rodzinie może być zatrudniona jedna niania,

● gmina płaciła za nianię składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i do NFZ od minimalnej płacy (1317 zł), ale pod warunkiem, że oboje rodzice pracują,

● jeśli niania zarobi więcej niż 1317 zł, rodzice zapłacą składki od nadwyżki,

● rodzic nie był płatnikiem podatku – niania rozliczy się z fiskusem sama (będzie mogła wykazać 20-proc. koszty), raz w roku składając PIT; będzie też mogła odprowadzać zaliczki co miesiąc.