Spośród ankietowanych pozytywnie oceniających częściową odpłatność jedynie co szósty (16 proc.) chętnie opłacałby część wydatków związanych z leczeniem, natomiast 22 proc. badanych - choć pomysł popiera - twierdzi, że nie byłoby w stanie pokryć owych dodatkowych kosztów.

Pomysł wprowadzenia częściowej odpłatności za opiekę medyczną najczęściej popierają osoby pracujące na własny rachunek poza rolnictwem, a także przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem. Przeciwników tej propozycji można spotkać przede wszystkim wśród rolników i rencistów - wskazuje CBOS. Deklaracje respondentów są również uzależnione od wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. Im są młodsi, lepiej wykształceni i mieszkają w większym mieście, tym większe prawdopodobieństwo, iż zaakceptowaliby takie zmiany.

Gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z leczeniem w publicznych placówkach medycznych najczęściej wyrażają także respondenci, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystali wyłącznie z usług prywatnych. Najrzadziej natomiast taką chęć deklarują ci, którzy leczyli się wyłącznie w ramach ubezpieczenia lub też wcale nie chodzili do lekarza.

CBOS zapytał też Polaków, czy wzorem Czechów byliby gotowi płacić drobne kwoty (np. 5 zł) za wizytę u lekarza lub w laboratorium analitycznym.

Większość badanych nie zgodziła się także na wprowadzenie dodatkowych opłat za porady i badania medyczne, jednak sprzeciwiających się było nieco mniej niż w pytaniu ogólnym o wprowadzenie częściowej odpłatności. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty, badani są podzieleni: 49 proc. byłoby skłonnych zapłacić 5 zł za wizytę, tyle samo osób nie wyraża na to zgody.

Największą niechęć budzi w respondentach wprowadzenie opłaty za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Przeciw jest 56 proc., za - 42 proc. Jest to zapewne związane z faktem, że chodzą do niego zdecydowanie najczęściej, w większości w ramach ubezpieczenia - ocenia CBOS.