Na Podkarpaciu większość dyrektorów szpitali już złożyła, lub zamierza to zrobić, pozwy sądowe przeciwko NFZ. Będą się ubiegać o wypłatę zeszłorocznych nadwykonań, czyli świadczeń udzielonych ponad limity określone w kontrakcie na dany rok. Tylko tam Fundusz jest im winien ponad 170 mln zł.

Szacuje się, że w całym kraju placówki ochrony zdrowia wykonały takich świadczeń na kwotę 2,7 mld zł. Dzięki zmianom w planie finansowym NFZ w ubiegłym roku na ich zapłatę zostało przekazane do wojewódzkich oddziałów Funduszu ponad 1,6 mld zł.

Jednym z domagających się zapłaty za zeszłoroczne nadwykonania jest Wojewódzki Szpital w Przemyślu. Za 2009 rok wynoszą one 10 mln zł. Ponadto placówka wciąż czeka na zapłatę za świadczenia udzielone ponad limit w 2008 roku.

Przeciwko lubelskiemu NFZ pozwy do sądu o zapłatę nadwykonań złożyły cztery szpitale. Domagają się łącznie 7 mln zł.

– Aktualnie oddział nie ma żadnych wolnych środków, które pozwoliłyby sfinansować świadczenia wykonane powyżej limitów określonych w umowach – mówi Karol Ługowski, rzecznik lubelskiego NFZ.

Sprawę przeciwko małopolskiemu NFZ o zapłatę nadwykonań wytoczył Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego. W tym przypadku sąd skierował ją jednak do postępowania mediacyjnego. Szpital domaga się od Funduszu zapłaty ponad 4,7 mln zł.