Umowa po zatrudnieniu

W firmach zawierane są umowy o zakazie konkurencji z pracownikami, którzy np. biorą udział w tworzeniu strategicznych projektów lub tworzeniu systemów informatycznych. Dlatego firmy po odejściu pracownika nie chcą, aby przez najbliższy czas zatrudniał się u konkurencji. Takie umowy zawierane są na okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

– Najdłuższe zawierane umowy o zakazie konkurencji dotyczą członków zarządów dużych firm – mówi Dawid Zdebiak.

Podkreśla, że firmy często podpisują też takie umowy ze wszystkimi pracownikami. A po ustaniu zatrudnienia okazuje się, że taki pracownik nie zagraża firmie, a mimo to musi mu wypłacać odszkodowanie.

Zgodnie z k.p. pracownik przez okres trwania zakazu otrzymuje odszkodowanie. Najczęściej jest ono wypłacane co miesiąc. Pracodawca może odstąpić od umowy o zakazie konkurencji, a po ustaniu stosunku pracy może ją wypowiedzieć. Najczęściej musi to być konkretna przyczyna wypowiedzenia. W praktyce przyjmuje się, że okres wypowiedzenia trwa dwa tygodnie.

480 tys. osób jest związane umową o zakazie konkurencji