Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na 2008 rok. Proponuje m.in. podwyższenie stawki kapitacyjnej, czyli kwoty, jaką płaci lekarzowi rodzinnemu od każdego przypisanego do niego pacjenta. Stawka za pracę lekarza POZ po godzinie 18.00 oraz w święta zostanie podwyższona do około 2 zł miesięcznie od jednej osoby. Lekarz będzie mógł samodzielnie opiekować się pacjentem lub np. z innymi lekarzami rodzinnymi zawierając porozumienie.

Zdaniem Marka Twardowskiego z Porozumienia Zielonogórskiego, zrzeszającego lekarzy POZ, niezależnie od wyższej wyceny usług w nocy i święta, medycy nie będą zainteresowani wykonywaniem tych usług.

- Aby tak się stało, powinni mieć wybór między pracą w dzień lub w nocy. Obecnie jest to jednak niemożliwe - dodaje Marek Twardowski.

Zdaniem lekarzy POZ, NFZ chce zrzucić obowiązek zapewnienia świadczeń zdrowotnych w nocy i święta na lekarzy rodzinnych. Wynika to z tego, że składając wniosek do funduszu o świadczenie usług zdrowotnych na 2008 rok, lekarz POZ musi do niego dołączyć pismo, w którym wskaże, jaki inny podmiot będzie zapewniał pomoc medyczną pacjentom w nocy i święta. Bez tego załącznika wniosek jest niepełny, a tym samym nieważny.

Jolanta Kocjan, rzecznik prasowy NFZ podkreśla jednak, że ten warunek został już zmieniony.

- Jeżeli lekarz nie wskaże innego podmiotu zapewniającego opiekę nocną i świąteczną, to fundusz we własnym zakresie zakontraktuje te usługi - mówi Jolanta Kocjan.

Jeszcze dzisiaj lekarze rodzinni spotkają się z prezesem NFZ i będą omawiać warunki opieki nad pacjentem w ramach POZ w przyszłym roku.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl