Henryk D. uważa, że ZUS wyliczył mu zbyt niską emeryturę. Przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie się domagał, aby przy obliczaniu jego emerytury uwzględniono zarówno składki wpłacone z tytułu powszechnego ubezpieczenia, jak i składki na KRUS.

Skarżący opłacał składki zarówno jako pracownik i jako rolnik. Były to składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Henryk D. opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Przyznano mu rentę inwalidzką ze względu na kłopoty ze zdrowiem. Skarżący po kilku latach od otrzymania świadczenia złożył do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Zakład przyznał mu emeryturę. Przy jej wyliczaniu nie uwzględnił jednak składek wpłaconych w okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zakład uznał, że przy wyliczaniu emerytury wystarczy uwzględnić okresy składkowe i nieskładkowe z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Henryk D. wystąpił na drogę sądową. Ostatecznie sąd apelacyjny podzielił stanowisko ZUS. Skarżący wniósł jednak sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, pominięcie okresu wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników przy określaniu wymiaru emerytury jest dla niego krzywdzące i niezgodne z konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia społecznego oraz zasadami sprawiedliwości społecznej i równego traktowania.

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl