Tylko co piąty Polak dobrze ocenia ZUS i Otwarte Fundusze Emerytalne. Natomiast negatywnie ZUS postrzega 57 proc. Polaków, a OFE 36 proc. - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Według badania, działalność ZUS zdecydowanie dobrze ocenia tylko 1 proc. Polaków, raczej dobrze 21 proc., raczej źle 34 proc., zdecydowanie źle 23 proc., a 21 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Negatywną opinię o ZUS wyrażają najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające w największych aglomeracjach, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści, przedsiębiorcy. Lepiej ocenili ZUS najstarsi ankietowani, emeryci i niepracujące gospodynie domowe.

Działalność OFE zdecydowanie dobrze oceniło w ankiecie CBOS 1 proc. Polaków, raczej dobrze 19 proc., raczej źle 23 proc., zdecydowanie źle 13 proc.. Aż 44 proc. badanych nie miało na ten temat zdania.

Badanie pt. "Aktualne problemy i wydarzenia" zostało przeprowadzone w dniach 4-10 lutego 2010 r. wśród 1021 dorosłych mieszkańców Polski.