Są pieniądze na wyższe wynagrodzenia dla pracowników szkół wyższych - zapewniła dziś w Sejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Minister nauki odpowiadała na pytanie posłanki Lewicy Krystyny Łybackiej dotyczące nakładów na szkolnictwo wyższe.

"Dostaliśmy rezerwę celową w wysokości 427 mln zł, którą będziemy próbowali dzielić, po konsultacjach także ze związkami zawodowymi, między pracowników uczelni" - powiedziała Kudrycka.

Poza tym, jak mówiła, w budżecie na przyszły rok MNiSW ma zagwarantowane ponad 300 mln zł na waloryzację wynagrodzeń i waloryzację niektórych innych wydatków.

Reklama

Nauczyciele akademiccy mogą dodatkowo ubiegać się o granty na badania naukowe

Jak tłumaczyła, nauczyciele akademiccy obok zajęć dydaktycznych prowadzą badania naukowe, na które mogą osobno ubiegać się o granty. "Dodanie do resortowych środków finansowych ponad miliarda na wydatki na naukę z budżetu państwa oznacza, że środowisko akademickie ma niespotykaną jak dotąd możliwość uzyskania znaczącego wzrostu finansowania badań naukowych i wynagrodzeń" - tłumaczyła Kudrycka.

Ponadto, jak zaznaczyła, często senaty poszczególnych uczelni finansują wyższe płace swoich pracowników z dodatkowych dochodów osiąganych przez szkołę.