Wojewodowie będą musieli zatrudnić więcej pracowników, którzy zajmą się nadzorem nad domami opieki społecznej.
Prywatna placówka, zapewniająca opiekę osobom niesamodzielnym, która działa bez zezwolenia wojewody, otrzyma karę w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł. Jeżeli mimo tego dom opieki będzie dalej działał, wojewoda nałoży na jej właściciela kolejną karę w wysokości 40 tys. zł. Taką zmianę zawiera nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), którą wczoraj przegłosował Senat. Przewiduje ona też, że w urzędzie wojewódzkim ma być zatrudnionych więcej inspektorów zajmujących się nadzorem i kontrolą, tak aby jeden z nich przypadał na 25 jednostek pomocy społecznej.
– Takie rozwiązanie zapewni częstsze i efektywniejsze kontrole – mówi Monika Prokop, wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.