ZMIANA PRAWA

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych jest już gotowy.

– Zakończyliśmy konsultacje zewnętrzne. Projekt został przyjęty już przez kierownictwo i trafi pod obrady rządu – mówi Piotr Olechno, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki nowym przepisom wszystkie pielęgniarki i położne będą mieć ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

– Agresywni są pacjenci, ale także ich rodziny. Do aktów przemocy dochodzi na oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć, ale także na oddziałach psychiatrycznych – mówi Grażyna Rogala-Pawelczyk, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, były naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Na przykład, za napaść (naruszenie nietykalności cielesnej) na pielęgniarkę lub położną, która wykonuje obowiązki służbowe, będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do trzech lat.

Ponadto pielęgniarki i położne uzyskają gwarancję utrzymania prawa wykonywania zawodu, jeżeli będą pracować w instytucjach (np. NFZ), które finansują świadczenia zdrowotne. Dotychczas taka praca świadczona przez okres pięciu lat pozbawiała je prawa wykonywania zawodu.

– To dobra decyzja, zwłaszcza że takie prawo przysługuje lekarzom, którzy pracują w NFZ czy w Ministerstwie Zdrowia – uważa Zdzisław Bujas, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki zyskają również inne dodatkowe uprawnienia. Będą mogły wystawiać (po wcześniejszej diagnozie lekarskiej) zlecenia na zakup środków pomocniczych w przypadku chorych wymagających stałej opieki. Takie prawo mają obecnie tylko lekarze.

Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się jednak na wpisanie do ustawy gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

– Proponowaliśmy, żeby jego wysokość zależała od umiejętności, doświadczenia i zajmowanego stanowiska – mówi Zbigniew Bujas.

Także propozycja dofinansowywania kursów kwalifikacyjnych nie zyskała akceptacji rządu. Spowodowałoby to wzrost wydatków budżetu.

Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych

Tak jest:

● pięcioletnia przerwa w zawodzie oznacza utratę prawa jego wykonywania

● praca w instytucjach finansujących świadczenia zdrowotne (np. NFZ) nie oznacza wykonywania pracy w zawodzie

● prywatną praktykę może prowadzić pielęgniarka bez doświadczenia zawodowego

Tak będzie:

● prawo do wykonywania zawodu pielęgniarka (lub położna) utraci, gdy łącznie nie będzie pracować przez pięć lat w okresie ostatnich sześciu lat

● praca w instytucjach, takich jak NFZ czy resort zdrowia, nie będzie oznaczać przerwy w wykonywaniu zawodu

● prywatne praktyki będą mogły prowadzić pielęgniarki z dwuletnim doświadczeniem zawodowym