Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się na ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Będą one jednak mieć ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
ZMIANA PRAWA
Projekt ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych jest już gotowy.