Proponowane rozwiązanie może być jednak niekorzystne dla tych pracowników, którzy płacą część składki emerytalnej do OFE. Po pierwsze, układ ratalny czy odroczenie terminu płatności składki spowodują, że składki emerytalne później wpłyną do OFE. Później więc rozpocznie się ich inwestowanie, a więc emerytura, zwłaszcza w razie hossy na giełdzie, może być niższa. Nowelizacja nie przewiduje, czy w takiej sytuacji ZUS lub OFE pokryją ewentualną szkodę pracownika.

Po drugie, członek OFE otrzyma pieniądze na swoje konto z opóźnieniem. A w takiej sytuacji powinien też otrzymać odsetki za zwłokę. W projekcie nie ma mowy, kto miałby je zapłacić.

Pracownik musi być bezpieczny

Profesor Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej, podobnie jak pozostali eksperci, podkreśla, że pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z umowy między firmą a przedstawicielem państwa, czyli ZUS.

– Pracownik nie może otrzymać niższej emerytury, dlatego że firma zawarła układ ratalny – mówi prof. Marek Góra.

Zbigniew Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich uważa, że to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych powinien płacić do OFE część składki emerytalnej, która nie wpłynęła na czas.

Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej uważa jednak, że takiego pomysłu nie można zrealizować. Jej zdaniem FUS nie może przejąć na siebie odpowiedzialności za należności dla OFE.

– Wtedy płaciłby ze składek innych ubezpieczonych – mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Podobnie uważa Krzysztof Pater, były minister polityki społecznej, który jest zwolennikiem odrzucenia propozycji Ministerstwa Gospodarki.

– Ponadto umożliwienie opłacania części składki do OFE ze środków FUS jest sprzeczne z przepisami unijnymi o udzielaniu pomocy publicznej – mówi Krzysztof Pater.

Wskazuje też, że dodatkowe obciążenie FUS jest trudne ze względu na fatalną sytuację finansową FUS. Żeby wystarczyło w tym roku na wypłatę świadczeń, FUS musi otrzymać z budżetu lub pożyczyć w bankach 71 mld zł.

13,1 tys. firm w 2009 roku skorzystało w układu ratalnego lub odroczenia terminu płatności składek

329 mln zł na taką kwotę w 2009 roku ZUS udzielił firmom układów ratalnych lub odroczenia terminu płatności