Trzy pytania do Ewy Gmurzyńskiej, kierownik studiów podyplomowych z mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Jakie powody legły u podstaw utworzenia studiów podyplomowych z mediacji?

Przepisy pozwalają na mediację nie tylko w sprawach karnych, ale i cywilnych, które obejmują spory rodzinne, gospodarcze i sprawy pracownicze. Ale prawnicy słabo znają mediację, co wynika m.in. z programów nauczania na wydziałach prawa, w których brak wykładów na ten temat. Trudno się więc dziwić, że w praktyce spory rozstrzygane są w sądzie lub ewentualnie w drodze negocjacji.

Jakie jest zapotrzebowanie wymiaru sprawiedliwości na stosowanie mediacji?