Ten rok może przesądzić o sukcesie lub porażce rządowego planu B. Okaże się, ile samorządów przekształci szpitale w spółki i spłaci ich długi z rządowych pieniędzy.
Jego powodzenie lub porażka będzie dobrym sprawdzianem dla siły przekonywania resortu zdrowia i poziomu odpowiedzialności zarządzających szpitalami. Ten pierwszy może udowodnić, że spotkania, dialog i przekonywanie do nawet ryzykownych pomysłów jest szansą dla pacjentów, ale także lekarzy i pielęgniarek. Z kolei samorządowcom może skutecznie pomóc w pozbyciu się nie tylko długów ale też łatki tych, którym zależy tylko na wyszarpaniu grosza z publicznej kasy.