Komenda Główna Policji wyjaśnia, że kandydat do Policji posiadający orzeczoną kategorię D jest przenoszony do rezerwy i otrzymuje status żołnierza rezerwy. W praktyce oznacza to, że taka osoba ma uregulowany stosunek do służby wojskowej i może starać się o służbę w Policji.

– Od tej grupy kandydatów dokumenty są przyjmowane. O ich przydatności do służby decyduje komisja lekarska MSWiA – mówi Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji.

Natomiast osoby mające orzeczoną niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. E) nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i nie są żołnierzami rezerwy. W efekcie takie osoby nie mogą uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, czyli nie mogą ubiegać się o przyjęcie do Policji.