Czy można ograniczać urlop na żądanie

Pracodawca nie objął planem urlopów urlopu na żądanie. Żąda jednak od pracowników, aby składali wniosek o ten urlop ze znacznym wyprzedzeniem, a jeśli wnioskują o jego udzielenie w ostatniej chwili, każdorazowo uzasadniali ten wniosek istnieniem ważnych przyczyn. Czy jest to postępowanie prawidłowe?

NIE Istotą urlopu na żądanie, który przysługuje pracownikowi w wymiarze czterech dni w każdym roku kalendarzowym, jest swoboda wyboru przez pracownika terminu jego wykorzystania. Pracodawca nie może zatem sprzeciwiać się udzieleniu pracownikowi urlopu na żądanie ani tym bardziej ograniczać prawa do niego poprzez zgłaszanie z wielodniowym wyprzedzeniem terminu jego wykorzystania. Bezprawne jest również żądanie wskazywania pracodawcy przyczyny otrzymania urlopu w konkretnym terminie. Pracownik ma prawo zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Składając wniosek o udzielenie takiego urlopu, pracownik nie ma również obowiązku uzasadniać go w jakikolwiek sposób. Przyjmuje się też, że do rozpoczęcia urlopu nie jest wymagana wyraźna zgoda pracodawcy, a brak jego sprzeciwu może być zwykle uznany za dorozumiane udzielenie urlopu. Obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Fakt, iż urlop ten jest urlopem na żądanie, nie zmienia bowiem zasady, że udziela go pracodawca, a nie pracownik sam sobie. Odmowa udzielenia urlopu wystąpi z pewnością wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające odwołanie pracownika z urlopu z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które skutkują potrzebą stawienia się pracownika do pracy (por. uzasadnienie wyroku SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08 LEX nr 479326). Urlop na żądanie nie może usprawiedliwić nieobecności w pracy, powołując się na to, że w tym okresie pracownik korzystał z niego. Wniosek o jego udzielenie musi zostać zgłoszony najpóźniej przed czasem przewidywanego rozpoczęcia pracy, chyba że nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwią.

Podstawa prawna

Art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy można nie udzielić urlopu po macierzyńskim

Czy pracodawca musi dać urlop młodocianemu

Czy można wykorzystać zaległe dni opieki

Czy należy się urlop okolicznościowy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e->wydaniu Gazety Prawnej:Kiedy pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu