Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna przewidywać wysokość odszkodowania należnego pracownikowi. Jak obliczać takie odszkodowanie?
Poglądy Sądu Najwyższego zmieniały się w tej kwestii, jednak obecnie przyjmuje się, że brak wskazania wysokości odszkodowania w umowie nie powoduje jej nieważności. W takiej sytuacji pracownikowi należy się odszkodowanie w minimalnej wysokości 25 proc. wynagrodzenia.
Pojawia się pytanie, o jakie wynagrodzenie chodzi i jak je obliczać. Po pierwsze, pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wypłacone gwarantowane premie oraz inne dodatki.