Nowe przepisy regulujące sposób zatrudniania pracowników tymczasowych, które wejdą w życie 24 stycznia 2010 r., znoszą niektóre ograniczenia prawne w podejmowaniu przez pracodawców współpracy z agencjami pracy tymczasowej. Został więc wydłużony maksymalny okres zatrudnienia u jednego pracodawcy – użytkownika. Pracownik będzie mógł u niego pracować nie rok, ale maksymalnie 1,5 roku (okres ten liczony jest w kolejnych 36 miesiącach). Jest to szczególnie ważne dla tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni do projektów budowlanych czy informatycznych, których realizacja przewidziana jest na okres dłuższy niż rok.

Kolejna istotna zmiana dotyczy uchylenia zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawców użytkowników, którzy w okresie ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzali zwolnienia grupowe.

Przepis ten był dokuczliwy głównie dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu, które po reorganizacji zatrudnienia nie mogą na stałe zatrudnić nowych pracowników, ale mają więcej pracy w związku z nowymi zleceniami.

Przepis ten blokował również tzw. przedsiębiorstwa wielozakładowe. Nawet gdy tylko w jednym z oddziałów dokonano zwolnień grupowych, żaden inny, nawet jeżeli był w dobrej kondycji, nie mógł uzupełniać załogi pracownikami tymczasowymi.