Jutro wchodzi w życie rozporządzenie, zgodnie z którym dzieci z wybranych grup ryzyka będą objęte obowiązkowymi szczepieniami przeciw pneumokokom oraz ospie wietrznej. Szczepieniami przeciw pneumokokom mają być objęte dzieci od drugiego miesiąca życia do piątego roku życia, które chorują m.in. na przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia, na schorzenia immunologiczno-hematologiczne, małopłytkowość idiomatyczną, ostrą białaczkę oraz chłoniaki.

W przypadku ospy wietrzej, jako grupy ryzyka zostały wskazane dzieci do ukończenia 12 lat cierpiące na upośledzenie odporności (z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby), ostrą białaczkę limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV. Szczepieniem tym zostaną też objęte te dzieci, które mają być poddane leczeniu immunosupresyjnemu lub chemioterapii oraz te, które wcześniej nie chorowały na ospę.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w związku z rozszerzeniem wykazu obowiązkowych szczepień budżet państwa będzie musiał przeznaczyć na ten cel dodatkowo 5,5 mln zł. Dzięki temu, będzie możliwy zakup 30 tys. dawek szczepionki przeciw pneumokokom oraz 10 tys. szczepionek przeciw ospie wietrznej.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania dokumentacji szczepień (Dz.U. nr 122, poz. 795).