Od stycznia 2008 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych są zobowiązani opłacić ich składki na ZUS, a następnie starać się o ich zwrot z PFRON. Podobnie muszą postępować także niepełnosprawni prowadzący własną firmę. Tak wynika z ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 115, poz. 791).

Jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do tej pory nie wydało rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ZUS. Resort zapowiada, że w przygotowanym projekcie rozporządzenia nanoszone są ostatnie poprawki i zostanie ono podpisane w połowie grudnia tego roku.

Brak przepisów wykonawczych przeszkadza przede wszystkim pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nie wiedzą oni, na przykład, w jaki sposób zostanie im zwrócona składka za grudzień tego roku. Jeśli pensję za grudzień wypłacają niepełnosprawnym 10 stycznia, to wówczas składka na ZUS od tego wynagrodzenia jest naliczana w styczniu, a więc już w trakcie obowiązywania nowych przepisów, ale za wynagrodzenie z grudnia, a więc z okresu, gdy obowiązywała jeszcze zasada, że pracodawcy sami nie płacą składek na ZUS niepełnosprawnych pracowników (wzajemnych rozliczeń dokonują bowiem obecnie ZUS i PFRON).

- Jeśli więc nawet pracodawcy zapłacą sami składkę na ZUS naliczoną w styczniu za pensję grudniową, to nie wiadomo, czy otrzymają refundację z PFRON. Chodzi przecież o pensję za miesiąc, w którym nie obowiązywała jeszcze zasada, że pracodawca sam płaci składki, a następnie stara się o ich refundację - mówi Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

Jego zdaniem problem ten może rozwiązać tylko rozporządzenie przygotowywane przez resort pracy. Tymczasem wielu pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych, obawiając się, że za wypłaconą w styczniu pensję za grudzień nie otrzymają refundacji składek na ZUS, chce wypłacić tym pracownikom w grudniu dwie pensje - za listopad i grudzień. Wszystko wskazuje, że takie rozwiązanie zastosuje Agencja Informacyjno-Reklamowa Infomax z Kielc, posiadająca status zakładu pracy chronionej.

- Przygotowujemy się do wdrożenia nowych przepisów na podstawie projektów rozporządzeń przygotowanych przez resort pracy, ale wciąż czekamy na wydanie tego dotyczącego refundacji składek na ZUS - mówi Joanna Stanek z kieleckiego Infomaksu.

Do zmian w przepisach przygotował się natomiast ZUS. Opracował on już procedury opłacania składek przez niepełnosprawnych prowadzących własne firmy, po to aby mogli oni następnie starać się o ich refundację z PFRON. Do 8 stycznia muszą zgłosić się do ZUS, aby wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego (podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r.). Jeśli po 31 grudnia 2007 r. nadal będą podlegać ubezpieczeniom (czyli nadal będą prowadzić firmę), muszą złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń trzeba wpisać 1 stycznia 2008 r.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl