■  BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU. Dzisiaj odbędzie się międzynarodowa konferencja - jak dzieci powinny bezpiecznie korzystać z komputera i internetu, którą organizuje resort pracy. Zostaną na niej zaprezentowane m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na temat, kim są gracze w Polsce, jaki jest ich wiek, płeć oraz świadomość dotycząca istniejących systemów klasyfikacji gier komputerowych. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania poradnika dla rodziców, który uczy, w jaki sposób wykorzystując powszechnie dostępne narzędzia komputerowe chronić dzieci przed szkodliwymi treściami i kontaktami w internecie.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  W SZKOŁACH BRAKUJE SAL GIMNASTYCZNYCH I MEBLI Z CERTYFIKATAMI. Prawie jedna trzecia szkół i przedszkoli ma meble bez certyfikatów, ponad 30 proc. szkół nie ma sal gimnastycznych - napisała Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka w liście do Katarzyny Hall, ministra edukacji. RPD prosi o podjęcie działań wspierających rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Jej zdaniem, nieodpowiednie wyposażenie szkół oraz przedszkoli stanowi zagrożenie dla stanu zdrowia uczniów.

Więcej www.brpd.gov.pl

■  80 PROC. NOWYCH MIEJSC PRACY DLA IMIGRANTÓW. W Wlk. Brytanii, po przejęciu władzy przez laburzystów w 1997 roku, imigranci zajęli ponad 80 proc. stworzonych nowych miejsc pracy. Poinformowały o tym wczoraj dzienniki Daily Telegraph i Daily Mail, powołując się na szacunki Komisji Statystycznej utworzonej przez laburzystów w celu kontrolowania oficjalnych danych. Według rządu, w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało 2,1 mln nowych miejsc pracy, z czego 51 proc. zajęli Brytyjczycy. Komisja obliczyła natomiast, że 1,4 mln spośród 1,7 mln miejsc pracy powstałych w tym okresie (a więc aż 81 proc.) zajęły osoby urodzone za granicą.

■  NIERÓWNE SZANSE NA RYNKU PRACY. Większość studentów prawa w Polsce wątpi w równe szanse na rynku pracy oraz sceptycznie ocenia troskę państwa o zapewnienie obywatelom równego startu - wynika z badań Ipsos Polska oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Sondaż dotyczył postrzegania przez studentów prawa w Polsce kwestii praw człowieka. Jego wyniki zaprezentowano w Warszawie na konferencji ELSA Poland, podsumowującej prowadzony przez stowarzyszenie w 2007 roku Program Praw Człowieka.

Więcej www.elsa.org.pl