W resorcie dobiegają końca prace nad założeniami do projektu reformy emerytur mundurowych. W nowym dokumencie mogą być uwzględnione rozwiązania wynegocjowane ze związkami zawodowymi. Jerzy Miller, minister MWSiA, wskazuje, że nowe zasady będą dotyczyć wyłącznie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

– Nie ograniczamy praw nabytych, bo tego wymaga nie tylko litera prawa, ale przede wszystkim wzajemne stosunki między pracodawcą i pracownikiem. Jeżeli ktoś nabył pewne uprawnienia, nie należy ich teraz poddawać w wątpliwość – uważa Jerzy Miller.

Potwierdza to Antoni Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

– Negocjacje z rządem trwały rok. Nie ulega wątpliwości, że reforma będzie dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy rozpoczynających służbę od 2011 roku – mówi Antoni Duda.

Jednocześnie związkowcy będą domagać się, aby w ustawie znalazły się przepisy przejściowe określające, że na starych zasadach będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę wszyscy funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby do końca 2010 roku.