Pracownik zatrudniony w niemieckim koncernie musiał prosić niedawno swojego przełożonego o zgodę na udział w maratonie biegowym. Firma tłumaczyła się ryzykiem opublikowania wizerunku mężczyzny w ogólnopolskich mediach, czego sobie nie życzyła…

- Roczne dochody firm ExxonMobil, General Electric czy Wal-Mart stanowią dwukrotność PKB Polski. To sprawia, że tak duże i zamożne koncerny międzynarodowe chętnie wchodzą w rolę państw przejmując na siebie niektóre ich funkcje, włącznie ze stanowieniem swojego własnego prawa pracowniczego – mówi wprost Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji.

Osoby chcące zatrudnić się w dużych korporacjach międzynarodowych muszą liczyć się ze znaczącym ograniczeniem praw pracowniczych, a nawet obywatelskich. Firmy zmuszają bowiem podwładnych do podpisywania rygorystycznych zobowiązań odnoszących się do korupcji, zachowania tajemnicy firmy oraz purytańskich zasad obyczajowości, za których złamanie grozi im dyscyplinarne zwolnienie z pracy automatycznie przekreślające dalszą karierę w korporacyjnym świecie. W korporacjach notorycznie łamane są także prawa do odpoczynku oraz urlopu, a nawet nietykalność cielesna pracowników.