Przedsiębiorstwa, których działalność jest ściśle uzależniona od terminowych umów z innymi kontrahentami, mogą zatrudniać pracowników nawet na kilkunastoletnie umowy o pracę.
Firmy ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, wykonawcy autostrad, czy właściciele sklepów w centrach handlowych, którzy uzależnieni są od terminowych umów inwestycyjnych lub dzierżawy, mogą na czas ich trwania zawierać z pracownikami czasowe, długoterminowe umowy o pracę.
Przełomowy wyrok w tej sprawie wydały właśnie dwa wrocławskie sądy pracy (rejonowy oraz okręgowy).

Pracownik na 10 lat

Sprawa dotyczyła menedżera, który domagał się przekształcenia swojej 9,5-letniej czasowej umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Mężczyzna był zatrudniony na pełny etat w jednej z dolnośląskich fabryk produkującyh elektronikę. Jego umowa na czas określony przewidywała dwutygodniowy okres wypowiedzenia i wygasała w styczniu 2016 r. W marcu 2009 r. menedżer został zwolniony z pracy z bez podania przyczyny z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia. Pracownik skierował sprawę do sądu, domagając się m.in. ustalenia, że jego 9,5-roczna umowa była de facto umową na czas nieokreślony.
Wrocławskie sądy oddaliły jednak w całości powództwo pracownika, przychylając się do argumentów działającej na ternie Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki. Firma broniła się prawem do swobody nawiązywania stosunku pracy, brakiem górnego limitu trwania takich umów i ważnym gospodarczym interesem wynikającym z zobowiązań inwestycyjnych wobec państwa. W zamian za dotacje oraz ulgi inwestycyjne fabryka zobowiązywała się utrzymać zatrudnienie do końca grudnia 2015 r. na stałym poziomie.
W uzasadnieniu Wrocławski sąd napisał, że utrata wsparcia finansowego w dużej mierze wpłynie na możliwość zapewnienia przez pracodawcę określonej w umowie inwestycyjnej ilości miejsc pracy, stąd granice wyznaczone umową uzasadniały jej wygaśnięcie w styczniu 2016 r.Firmom będzie łatwiej

Zdaniem Sławomira Parucha, partnera w kancelarii Sołtysiński Kawecki& Szlęzak Doradcy Prawni, która reprezentowała pozwaną firmę, wyrok ten stwarza firmom drogę do obrony w sądach wieloletnich czasowych umów o pracę w przypadkach, gdy są one uzasadnione gospodarczym celem wynikającym z prowadzonej działalności.
– Utrzymanie czasowego zatrudnienia może być uzasadnione jego ścisłą zależnością od innych czasowych zobowiązań pracodawcy – uważa Sławomir Paruch.
Zdaniem sędziego Andrzeja Marka z Sądu Okręgowego w Legnicy, argumentacja wrocławskiego sądu uwzględnia przede wszystkim interesy pracodawcy, a okres 9,5 lat przekracza dotychczasowe kryteria czasowe przyjęte w orzecznictwie SN.
– Można przypuszczać, że pracodawcy zawierający tak długie umowy z pracownikami – oprócz zyskania łatwiejszego sposobu rozstania się z pracownikiem – chcą uniknąć wypłaty należnych im odpraw. Nie należą się one pracownikom, których umowy samoistnie wygasły – przypomina sędzia.
Aleksandra Minkowicz-Flanek, radca prawny z PricewaterhouseCoopers Legal, uważa, że wyrok z Wrocławia będzie dla pracodawców ważną wskazówką, w jakich okolicznościach mogą stosować długoterminowe umowy o pracę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
3,4 mln osób pracuje na podstawie umów na czas określony