Przedsiębiorstwa, których działalność jest ściśle uzależniona od terminowych umów z innymi kontrahentami, mogą zatrudniać pracowników nawet na kilkunastoletnie umowy o pracę.
Firmy ze Specjalnych Stref Ekonomicznych, wykonawcy autostrad, czy właściciele sklepów w centrach handlowych, którzy uzależnieni są od terminowych umów inwestycyjnych lub dzierżawy, mogą na czas ich trwania zawierać z pracownikami czasowe, długoterminowe umowy o pracę.
Przełomowy wyrok w tej sprawie wydały właśnie dwa wrocławskie sądy pracy (rejonowy oraz okręgowy).