W tym roku dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie rekordowa – 37,9 mld zł. ZUS wykorzysta wszystkie pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Poprawę kondycji FUS spowoduje wydłużenie wieku emerytalnego.
W tym roku Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (FUS), mimo że otrzyma rekordową dotację z budżetu, nadal będzie brakowało 11,2 mld zł na wypłatę świadczeń. W następnych latach kondycja FUS się nie poprawi. Trzeba, zdaniem ekspertów, zmniejszyć jego dług, na przykład podnosząc składkę rentową i wydłużając wiek emerytalny.

Wysokie wydatki