Sejm zdecydował, że do końca grudnia 2008 r. będą obowiązywać obecne zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Dzięki temu m.in. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze mogą skorzystać z możliwości wcześniejszego zakończenia pracy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wieku i stażu. Jednocześnie uprawnienia do wcześniejszych emerytur zachowają kobiety, które w 2008 roku ukończą 55 rok życia i będą miały 30-letni staż pracy.

O wydłużeniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury o rok zdecydował Sejm nowelizując ustawę o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze zmian skorzystają też nauczyciele, którzy nabędą uprawnienia emerytalne do 31 grudnia 2008 r. Nowelizacja ustawy emerytalnej była konieczna, bo nie została uchwalona ustawa o emeryturach pomostowych. Według wyliczeń resortu pracy koszt wydłużenia obecnych rozwiązań tylko w 2008 roku spowoduje zwiększenie wydatków na świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 0,9 mld zł.

Jednocześnie Sejm odrzucił wniosek mniejszości, żeby dotychczasowe zasady wcześniejszych emerytur obowiązywały do końca 2010 roku. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że gdyby tak się stało, dodatkowe wydatki FUS w latach 2009-2012 wyniosłyby ponad 16 mld zł.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl