Studia podyplomowe poświęcone kwestiom certyfikacji energetycznej budynków są dostępne we wszystkich większych miastach Polski zarówno na uczelniach publicznych, jak i w prywatnych wyższych szkołach. Wysyp propozycji w tym zakresie ma związek z nowymi przepisami, które wprowadziły obowiązek prowadzenia audytu budynków prywatnych i użyteczności publicznej. Do tej pory praktyka oceny charakterystyki energetycznej budynków była podejmowana sporadycznie, głównie ze względu na wymogi indywidualnych inwestorów i użytkowników. Obecnie podlegają jej niemal wszystkie obiekty. Według szacunków Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, w ciągu najbliższych lat, co roku będzie potrzeba przeprowadzenia ok. miliona tego rodzaju certyfikacji.

Ustawowy obowiązek

Przepisy wprowadzające obowiązek certyfikowania energetycznego budynków są efektem wdrożenia do ustawy Prawo budowlane unijnej Dyrektywy 2002/91/CE o charakterystyce energetycznej budynków. Chodzi o podjęcie w krajach członkowskich UE zorganizowanych działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Na razie, pod względem stanu technicznego budynków, Polska może być w Europie traktowana jako skansen rozwiązań konstrukcyjnych rodem z połowy ubiegłego wieku. Tym więcej pracy czeka na audytorów.

Od 1 stycznia istnieje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zarówno budynków oddawanych do użytku jak i budynków podlegających zbyciu lub najmowi. Wymóg ten znajduje zastosowanie także w przypadku budynków, w których w wyniku przebudowy lub remontu zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

Inwestorzy budowlani już mają obowiązek dołączać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny jest zbywany lub wynajmowany, nabywcy oraz najemcy mają prawo domagać się udostępnienia świadectwa audytu energetycznego. Brak takiego świadectwa nie blokuje transakcji sprzedaży czy najmu i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu. Niemniej nabywcy i najemcy przysługuje prawo wglądu do takiego dokumentu.