Z ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych wynika, że wejście w życie planów PO, dotyczących obligatoryjnego przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe, może wymagać zgody Komisji Europejskiej - poinformował przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piecha (PiS).

Chodzi o pomoc publiczną, którą zgodnie z projektem ustawy PO mają otrzymać szpitale przekształcające się w spółki prawa handlowego (łącznie 2,7 mld zł). Wsparcie ma polegać m.in. na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych oraz poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa przy zaciąganiu kredytów. W ocenie Piechy, wprowadzenie takich rozwiązań może wymagać zgody UE.

"Mogę powiedzieć, że ekspertyza na pewno utrzymuje wątpliwości, a nawet je pogłębia. Wydaje się, że pomoc publiczna dla przekształcanych szpitali będzie wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej" - podkreślił przewodniczący komisji zdrowia.

Dodał, że we wtorek ma spotkać się w tej sprawie z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim (PO). Piecha zaznaczył jednocześnie, że ekspertyza Biura Analiz Sejmowych nie jest jednoznaczna.

Poseł mówił wcześniej, że podczas obrad komisji zdrowia zdania w kwestii pomocy państwa dla szpitali były podzielone

"Ale eksperci skłaniają się raczej, że jest to pomoc publiczna, która wymaga notyfikacji UE" - podkreślał.

Członek sejmowej komisji zdrowia Elżbieta Łukacijewska (PO) powiedziała w sobotę PAP, że "pomoc publiczna dla szpitali przekształcanych w spółki kapitałowe nie wymaga zgody KE". "Nie ma żadnej kolizji z europejskimi ustawami" - zaznaczyła.

Jej zdaniem projekt ustawy był skrupulatnie sprawdzany przez prawników, którzy tak orzekli, a ponadto w tej sprawie opinii prawników zasięgał także marszałek Sejmu.

Według Łukacijewskiej, ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie "nie są obiektywne"

"Ci prawnicy przyszli na posiedzenie komisji zdrowia - co mówię z całą odpowiedzialnością - z gotowymi odpowiedziami na pytania pana Piechy" - powiedziała.

Zgodnie z programem oddłużenia zapisanym w projektach ustaw zgłoszonych przez PO państwo przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych przekształcających się szpitali, co stanowi jedną trzecią całkowitego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. Po wejściu w życie ustawy o zoz-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.) przez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.

Szpitale otrzymają także bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych. Ponadto państwo ma udzielać preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych oraz umożliwiać występowanie o poręczenia do Krajowego Funduszu Poręczeń i funduszu poręczeń UE.