– Nie zgadzamy się na żadne niekorzystne zmiany. Nie można odbierać młodym strażakom prawa do dodatkowego urlopu, nie dając nic w zamian. W innym przypadku dojdzie do sytuacji, że nikt nie będzie chciał wstąpić do służby – uważa Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Ograniczenie prawa do urlopu dodatkowego dla stażystów proponuje Komeda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). Prawo do dłuższego odpoczynku ma być zachowane w służbie stałej. Nowe rozwiązania oficjalnie zostaną przedstawione związkowcom pod koniec stycznia. Potwierdza to Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.

– Obecnie trwają prace nad założeniami do ustawy – dodaje.

Zmiany w uprawnieniach do dodatkowego urlopu, według KG PSP, mają ograniczyć problemy związane z odbieraniem nadgodzin przez strażaków. Propozycja ta to również wynik braku zgody rządu na wypłatę rekompensat finansowych za przepracowane nadgodziny. Nie ma na to bowiem wystarczających środków.