Ciężarna kobieta prowadząca badania naukowe w warunkach szkodliwych dla zdrowia będzie mogła zatrudnić asystenta za unijne pieniądze.
Ponad 7 mln zł przeznaczy w 2010 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na wsparcie młodych naukowców, którzy godzą pracę badawczą z rodzicielstwem. O dotacje będą się mogły ubiegać pracujące naukowo kobiety w ciąży oraz rodzice, którzy powracają do pracy naukowej po urlopie macierzyńskim i ojcowskim. Grant na zatrudnienie asystenta będzie mogła otrzymać kobieta w ciąży prowadząca badania naukowe w warunkach szkodliwych dla zdrowia, która np. może zarazić się wirusami czy narazić na promieniowanie. W okresie ciąży asystent będzie wykonywał prace niebezpieczne dla zdrowia matki i rozwoju dziecka, otrzymując wynagrodzenie z UE. Wysokość grantu będzie uzależniona od specjalności, a także od stopnia zaawansowania ciąży. Danuta Pawlak z Fundacji Nauki Polskiej zapewnia, że wnioski składane przez ciężarne kobiety naukowców będą rozpatrywane bardzo szybko, co pozwoli na zatrudnienie asystenta we wczesnym okresie ciąży.
Fundacja Nauki Polskiej w 2010 roku po raz pierwszy przyzna również granty w wysokości do 140 tys. zł naukowcom – rodzicom powracającym na uczelnie po co najmniej sześciomiesięcznej przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Projekt badawczy będzie można realizować w niepełnym wymiarze zatrudnienia, dzięki czemu pracownik naukowy będzie mógł pogodzić pracę naukową z opieką nad dzieckiem. Wnioski o granty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zacznie przyjmować w lutym.