KRZYSZTOF POLAK:

Jakie przesłanki leżą u podstaw tworzenia kierunku studiów podyplomowych poświęconych strategii odpowiedzialności społecznej biznesu?

BOLESŁAW ROK*:

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego noszą nazwę „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Sam skrót CSR najchętniej tłumaczę jako Corporate Sustainability & Responsibility, czyli nie: „społeczna odpowiedzialność biznesu”, ale: „zrównoważenie i odpowiedzialność biznesu”, choć takie tłumaczenie nie mieści w sobie tej treści, jaka zawiera się w angielskim oryginale.

Doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowywania Rankingu Odpowiedzialnych Firm przekonały nas, że wiedza na temat CSR jest poszukiwana na polskim rynku. Wiele firm potraktowało ten ranking edukacyjnie. Udział w nim pomógł tym firmom zdobyć ogólną wiedzę, na czym to polega i jak można to u siebie wprowadzić. Przygotowywanie rankingu pozwoliło nam zobaczyć, jak niedostateczna jest świadomość w tym zakresie, a z drugiej strony jak wielkie są potrzeby. Studia podyplomowe poświęcone CSR są więc odpowiedzią na stwierdzone oczekiwania rynku. Potrzebna jest całościowa, nowoczesna i odpowiednio sprofilowana wiedza o zasadach odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, która pozwoli absolwentom zarówno na własny rozwój zawodowy, jak i na budowanie przewagi konkurencyjnej firm, w których pracują lub będą pracować.

Kto powinien zainteresować się takimi studiami?

Odpowiedzialne zarządzanie to dziś ważne wyzwanie nie tylko dla kadry kierowniczej w największych firmach, ale także dla menedżerów średniego szczebla oraz przedsiębiorców, którzy budują swoją konkurencyjną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Wystarczy powiedzieć, że np. na europejskim rynku zamówień publicznych coraz większą rolę odgrywają wskaźniki odpowiedzialnego biznesu. Szanse wygrania przetargu znacząco wzrastają, gdy przedsiębiorstwo może przedstawić swoją strategię odpowiedzialnego biznesu i przekonywająco ją udokumentować.