Ponad 460 mln zł przeznaczą w 2010 roku województwa na wypłatę unijnych dotacji na biznes.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grupami, które będą traktowane preferencyjnie przez firmy pośredniczące w wypłacaniu unijnych grantów, będą w 2010 roku: kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby, które straciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, osoby poniżej 25. i powyżej 45. roku oraz niepełnosprawni. Tak zdecydował Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a zatwierdzić to jeszcze muszą zarządy wszystkich województw.

Kryteria, za których spełnienie operatorzy będą otrzymywali dodatkowe punkty, będą się różnić w poszczególnych regionach. Na przykład Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dwóch konkursach, które odbędą się w 2010 roku, zamierza dodatkowo punktować projekty realizowane na terenie subregionów: łódzkiego i skierniewickiego, w których zanotowano najwyższą w województwie stopę bezrobocia.

– Żeby wyrównać szanse, chcemy, aby firmy realizowały projekty na tych terenach – mówi Henryka Błaszkiewicz z WUP w Łodzi.

Wsparcie trafi też do osób po 45. roku życia, zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz kobiet. Natomiast w województwie wielkopolskim największe szanse na dotacje będą miały osoby poniżej 24. i powyżej 45. roku, niepełnosprawne oraz zwalniane z pracy.