Część świadczeniodawców nie ma pewności, czy czas poświęcany przez pielęgniarki na przygotowanie tzw. raportu pielęgniarskiego powinien być zaliczany do ich czasu pracy. Raport polega na ustnym przekazaniu informacji o zdrowiu pacjentów przebywających na oddziale czy o zaleceniach lekarskich pracownikom kolejnej zmiany.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwrócił się więc do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o wyjaśnienie tej sprawy. PIP wskazuje, że art. 128 par. 1 kodeksu pracy stanowi, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Do czasu pracy powinny więc być zaliczane wszystkie czynności wykonywane na polecenie pracodawcy wynikające z normalnych obowiązków pracownika. Inspekcja podkreśla więc, że jeżeli dla właściwego ich wykonywania niezbędne jest przekazanie informacji pracownikowi zatrudnionemu na następnej zmianie, to czynności te muszą być wliczane do jego czasu pracy.

– W związku z tym również czas poświęcony na przekazanie raportu przez pielęgniarki i położne jest czasem pracy – wyjaśnia Halina Tulwin, p.o. dyrektora Departamentu Prawnego PIP.