Od czerwca tego roku opiekunowie prawni, którzy spełnią określone przez kodeks rodzinny i opiekuńczy warunki, mogą ubiegać się w sądzie o wypłacanie im wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki. Jeżeli sąd uzna, że powinno być przyznane, a nie może być pokryte ze środków osoby pozostającej pod opieką, będzie je wypłacać gmina w ramach świadczeń przysługujących z pomocy społecznej.

Część gmin ma jednak wątpliwości, czy powinny w przypadku tego konkretnego świadczenia przeprowadzać wywiad środowiskowy z osobą, której zostało ono przyznane postanowieniem sądu.

– Przeprowadziliśmy taki wywiad, bo wymagają tego od nas przepisy. Zgodnie z nimi przyznawanie każdego świadczenia oprócz biletu kredytowanego musi być poprzedzone wizytą pracownika socjalnego i spisaniem rodzinnego wywiadu środowiskowego – mówi Józef Mazurkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Zdaniem Jadwigi Kalinowskiej, dyrektora MOPS w Inowrocławiu, sporządzanie wywiadu badającego sytuację majątkową i rodzinną takiej osoby jest niepotrzebne, skoro to świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i innych warunków ustawowych, jak ubóstwo czy bezrobocie.

– Naszym zadaniem w tej sytuacji jest wykonanie postanowienia sądu, nie możemy odmówić wypłacenia wynagrodzenia – dodaje Jadwiga Kalinowska.

Wynagrodzenie dla opiekuna przyznawane jest jednorazowo, po zakończeniu opieki, lub okresowo, w maksymalnej wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.