Czy taki sam zasiłek w grudniu i w styczniu

W grudniu pierwszy raz otrzymałem 575 zł zasiłku. Czy od 1 stycznia 2010 r. będę otrzymywał tyle samo – pytam, bo od tego dnia zasiłek będzie wyższy?

TAK Obecnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 575 zł. Bezrobotny, który jeszcze w tym roku, np. w grudniu rozpoczął pobierać zasiłek w kwocie 575 zł, nadal będzie otrzymywał tyle samo od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek będzie wyższy dla tych bezrobotnych, którzy zaczną go pobierać od stycznia 2010 r. Przez pierwsze trzy miesiące będzie wynosił 717 zł, a przez pozostały okres 563 zł.

Ta sama reguła odnosi się do tych bezrobotnych, którzy już otrzymują lub dopiero będą otrzymywać od stycznia 2010 r. niższy lub wyższy zasiłek niż jego podstawowa kwota. Niższe świadczenie (80 proc. podstawowego zasiłku) przysługuje tym bezrobotnym, którzy mają staż pracy krótszy niż pięć lat, a wyższy zasiłek należy się tym, którzy mają staż dłuższy niż 20 lat.

Podstawa prawna

Art. 72 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy warto poczekać na zasiłek do stycznia

Czy można ponownie ubiegać się o zasiłek

Czy po zarejestrowaniu jest wypłacany zasiłek

 Czy chory bezrobotny otrzyma zasiłek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres rok.