Organizacje pozarządowe aktywizujące osoby niepełnosprawne przegrywają w konkursach o unijne dotacje z firmami komercyjnymi.
Osoby niepełnosprawne w niewielkim stopniu korzystają z unijnego wsparcia przeznaczonego na aktywizację zawodową. Średnio tylko 2,5 proc. uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a dotyczących rynku pracy, stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
Organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, twierdzą, że przyczyną jest zły system wyboru projektów. Szkolenia aktywizujące niepełnosprawnych są droższe od kierowanych do innych grup wsparcia i przegrywają w konkursach z ofertą składaną przez firmy szkoleniowe, które włączają do projektów pojedyncze osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.