Osoby niepełnosprawne w niewielkim stopniu korzystają z unijnego wsparcia przeznaczonego na aktywizację zawodową. Średnio tylko 2,5 proc. uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a dotyczących rynku pracy, stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, twierdzą, że przyczyną jest zły system wyboru projektów. Szkolenia aktywizujące niepełnosprawnych są droższe od kierowanych do innych grup wsparcia i przegrywają w konkursach z ofertą składaną przez firmy szkoleniowe, które włączają do projektów pojedyncze osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Koszt kursu komputerowego adresowanego tylko dla niepełnosprawnych może być nawet o 70 proc. większy niż w przypadku analogicznego szkolenia kierowanego do ogółu osób bezrobotnych. Organizacje pozarządowe piszą takie projekty, ale w konkursach są bez szans, ponieważ ich oferta jest droga. Szkolącym się trzeba zapewnić większą liczbę godzin nauki, salę w obiekcie dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych i transport.