W roku 2010 roku nie ulegają zmianie przepisy dotyczące obliczania wymiaru czasu pracy na obowiązujący pracownika okres rozliczeniowy czasu pracy.

Nadal zatem, obliczając nominalny czas pracy, należy:

● liczbę tygodni w danym okresie rozliczeniowym – pomnożyć przez 40 godzin,

● liczbę dni występujących po pełnych tygodniach w danym okresie rozliczeniowym, przypadających od poniedziałku do piątku – pomnożyć przez 8 godzin,

● dodać wyniki powyższych mnożeń,

● od powyższej sumy odjąć za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela – 8 godzin.

Poniżej, jak co roku, podajemy wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2010 roku. Zostały one wyliczone dla najczęściej stosowanych okresów rozliczeniowych: miesięcznego, trzymiesięcznego, cztero-, sześcio- i 12-miesięcznego. Nie tylko dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, ale także dla tych pracujących na 1/2 czy 1/3 etatu.

Co ciekawe, jak się okazuje w przyszłym roku jest tyle samo (253) dni roboczych, ile w roku bieżącym, czyli 2024 godzin. Identyczna jest też łączna liczba niedziel i świąt nienakładających się na niedziele (60 dni), a tym samym również dni kalendarzowych bez niedziel i świąt (305). Taki sam jest też współczynnik ekwiwalentowy. Wynosi on 21,08.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W 2010 roku trzeba wyznaczyć dwa dni wolne za święta wypadające w sobotę.