Czytelniczka oszczędza na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).

– Czy wiadomo już, jaką maksymalnie kwotę będzie można wpłacić w przyszłym roku na IKE – pyta pani Monika z Rzeszowa.

W obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej ogłoszono, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2010 roku wyniesie 9579 zł.

Przypomnijmy, że w 2009 roku limit ten również wynosi 9579 zł.

Zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W przypadku gdy kwota ustalona we wspomniany sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, to wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna

Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010 (MP nr 78, poz. 979).