Problemy z wypłatą zaległych dodatków dla policjantów za 2009 rok spowodowały konieczność szukania oszczędności. Jednym ze sposobów jest zmiana zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Z tego też powodu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z nim od 1 stycznia 2010 r. wszystkie decyzje przyznające ten dodatek będą wydane bezterminowo. Nowa decyzja administracyjna będzie konieczna dopiero wówczas, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna i mieszkaniowa policjanta. To ograniczy koszty administracyjne związane z weryfikacją prawa policjanta do otrzymania takiego równoważnika. Równocześnie policjanci będą mieć gwarancję, że pieniądze będą im wypłacane w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.