Dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE) zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o IKE.

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) poinformowało w komunikacie, że projekt przedłożyła minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przez odkładanie pieniędzy na indywidualnych kontach emerytalnych.

"Zaproponowano dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE. Miałby on wynosić trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia wágospodarce narodowej na dany rok. Oznacza to możliwość zwiększenia środków gromadzonych na IKE, co w konsekwencji spowoduje powiększenie kapitału mającego uzupełniać wypłaty z obowiązkowego systemu emerytalnego" - czytamy w komunikacie.

Projekt przewiduje, że limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim

Przewidziano też uelastycznienie zasad zwrotu i wypłaty pieniędzy z IKE.

"Obecnie osoba, która nie spełnia warunków do wypłaty środków z IKE, jeśli chce z nich skorzystać, musi rozwiązać umowę dotyczącą oszczędzania. Otrzymuje wtedy zwrot wszystkich zgromadzonych pieniędzy, pomniejszonych o 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych. Taki przepis mógł zniechęcać do oszczędzania na IKE" - podał CIR.

Zaproponowano zatem, aby bez rozwiązywania umowy możliwy był częściowy zwrot środków, pod warunkiem zapłacenia od nich 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych. CIR wyjaśnił, że ma być także możliwa wypłata zgromadzonego kapitału w ratach.