Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w sierpniu 2007 r. wyniosła 1,82 mln osób. Od początku roku ich liczba spadła o 487,7 tys. osób, czyli o ponad 21 proc. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) w sierpniu, w stosunku do lipca, odnotowano w 15 województwach. Jedynie w województwie opolskim natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie.

Do urzędów pracy trafiło w sierpniu 109 tys. ofert pracy. To o 3 tys. więcej niż w lipcu i o 6 tys. więcej niż w sierpniu 2006 r. Wzrost liczby ofert pracy w sierpniu odnotowano w dziewięciu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie lubelskim i łódzkim. W pozostałych siedmiu napłynęło mniej ofert (największy spadek w podlaskim). Ministerstwo konkluduje, że od 2004 roku, sierpień tego roku charakteryzował się najniższym natężeniem bezrobocia.

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl