To spowoduje, że po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii negocjacji emerytur pomostowych projekt dotyczący tych świadczeń zostanie skierowany do Sejmu.

Według Agnieszki Chłoń- Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej, prawo do takich świadczeń będzie mieć 270 tys. osób.

Podstawą do przyznania świadczeń będą wyłącznie kryteria medyczne. To spowodowało, że prawa do emerytur pomostowych nie dostaną nauczyciele pracujący w szkołach. Natomiast z takiego przywileju będą mogli korzystać pedagodzy, nayczyciele oraz wychowawcy pracujący z trudną młodzieżą.

Rząd jednak się zgodził, aby na emerytury pomostowe pięć lat wcześniej mogli przechodzić tancerze oraz pracownicy metra zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi pociągu.