Czy zakładający firmę zawsze korzysta z ulgi

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wypowiedziałam ją i zamierzam jednoosobowo prowadzić firmę. Czy każda osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może opłacać do ZUS niższe składki na ubezpieczenia społeczne?

NIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek) albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Od niższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne może opłacać osoba, która:

● w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności nie wykonywała innej pozarolniczej działalności oraz

● nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności.

Składki od niższej podstawy mogą być opłacane przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Osoba, która spełnia warunki do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 05 70 XX. Natomiast osoba, która nie spełnia warunków do opłacania składek od niższej podstawy, zgłasza się do ZUS z kodem 05 10 XX.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie składki opłaca samozatrudniony.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy można wstecz obniżyć podstawę wymiaru
- Czy każdy rencista płaci tylko składkę zdrowotną
- Czy choroba obniża wysokość składek
- Czy dokonać zgłoszenia w ZUS z tym samym kodem