Maksymalna wysokość świadczenia, jakie może otrzymać rodzic, który nie otrzymuje zasądzonych na dziecko alimentów, wynosi od października ubiegłego roku 500 zł. Wcześniej podstawowa zaliczka alimentacyjna wynosiła 170 zł. W związku z tym wiele osób ubiega się w sądach o wyższe alimenty. Dzięki temu mają potem prawo do wyższego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

– W tym roku mamy ok. 20 takich spraw miesięcznie, podczas gdy wszystkich osób uprawnionych do świadczeń jest 600 – mówi Katarzyna Szymańska, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Podobnie jest w Wadowicach, gdzie w porównaniu do poprzedniego tzw. okresu świadczeniowego o wyższe świadczenia ubiegało się 80 proc wszystkich uprawnionych.

– Większość takich rodziców ma zasądzone alimenty właśnie w maksymalnej, przewidzianej przez przepisy wysokości 500 zł – mówi Cecylia Wojtyła, dyrektor MOPS w Wadowicach.

Paula Andraszewska, kierownik świadczeń rodzinnych Urzędu Dzielnicy Ursynów w Warszawie, dodaje, że często osoby już przed złożeniem samego wniosku postarały się o podwyższenie alimentów.

– Początkowo wypłacaliśmy 150–200 zł na dziecko, a już w tym okresie świadczeniowym bardzo rzadko zdarzają się przypadki, gdzie świadczenie byłoby niższe niż 300 zł – mówi Monika Waluśkiewicz, kierownik świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Natalia Siekierka, kierownik działu świadczeń MOPS w Wrocławiu, zwraca uwagę, że decyzje sądów o podwyższaniu alimentów często nie biorą pod uwagę realnych możliwości dłużników.

– Mamy takiego dłużnika, który ma zasądzone alimenty w wysokości 500 zł na każde z czwórki dzieci i jednocześnie korzysta u nas z pomocy społecznej. Ponieważ wcześniej nic nie płacił, to teraz tym bardziej nie będzie płacił tych wyższych alimentów – mówi Natalia Siekierka.

Sędzia Lila Werpachowska, przewodnicząca wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Lublinie, tłumaczy, że jeżeli strona wnosi o podwyższenie alimentów to muszą za tym przemawiać określone okoliczności, np. wzrost kosztów utrzymania.

– Sąd analizuje też możliwości finansowe osoby mającej opłacać alimenty – dodaje.

318 tys. osób otrzymywało świadczenia z FA w I półroczu 2009 r.

725 zł na osobę w rodzinie wynosi dochód uprawniający do świadczenia