W 2009 roku unijna pomoc dla osób zwalnianych z powodu kryzysu była udzielana w trybie konkursowym. W przyszłym roku województwa: dolnośląskie, lubelskie, pomorskie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, będą same realizowały tzw. projekty szybkiego reagowania. Przeznaczą na to łącznie około 43 mln zł.

Samorządy województw liczą na to, że przyspieszy to tempo udzielania pomocy. Aby otrzymać wsparcie szkoleniowo-doradcze, przedsiębiorcy redukujący zatrudnienie nie będą musieli pisać unijnego projektu i startować w konkursie, ponieważ w regionie będzie w trybie gotowości dostępny projekt wsparcia realizowany za unijne pieniądze.

Realizatorem takiego projektu może być sam samorząd, ale może zlecić jego realizację bardziej doświadczonemu partnerowi niepublicznemu. Na takie rozwiązanie w 2009 roku zdecydowało się jedynie województwo dolnośląskie. Po pół roku prac nad projektem wsparcie dla osób zwalnianych w tym regionie (m.in. wypłatę dotacji na własny biznes oraz dodatków za podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania i za niższym wynagrodzeniem) nie jest jeszcze dostępne, ponieważ przedłużają się kwestie proceduralne.

Około czterech miesięcy trwała procedura wyboru partnerów w trybie konkursu wynikająca z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uzgodnienia treści projektu. Ponadto projekt, który rozpocznie się w styczniu 2010 roku, nie będzie na razie realizowany w całości, ponieważ nie wszedł w życie pakiet rozporządzeń ministra rozwoju regionalnego przewidujący ułatwienia w udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom zagrożonym i znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

– Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają udzielać pomocy publicznej przedsiębiorstwom zagrożonym i znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Część firm, które będziemy wspierać w projekcie, jest w takiej sytuacji – mówi Zbigniew Dynak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Z tego powodu niektóre elementy projektu, takie m.in. jak szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu, na Dolnym Śląsku i w innych województwach będą realizowane w 2010 roku dopiero wtedy, gdy zacznie obowiązywać rozporządzenie MRR w sprawie ograniczonej kwoty pomocy w ramach PO KL. Pakiet rozporządzeń miał być gotowy jesienią tego roku, ale prace nad nim przedłużają się, a będzie musiał być jeszcze notyfikowany przez Komisję Europejską.

318 mln euro przeznaczy UE do 2013 roku na pomoc restrukturyzowanym przedsiębiorcom