Prawo do świadczeń związanych z wypadkiem przy prowadzeniu działalności przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która z działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Prawo do świadczeń związanych z wypadkiem przy prowadzeniu działalności przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Wypłata świadczeń uzależniona jest jednak od braku zaległości z tytułu składek. Do czasu uregulowania zadłużenia świadczenia nie będą zatem przysługiwały.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 i 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).